19
January
2021

Så stöttar du dina medarbetares psykiska hälsa bäst

Friskare företag
Author
Magnus Häggbom

Enligt ny forskning har 42% av medarbetare globalt upplevt en minskad psykisk hälsa sedan Coronapandemin började. Vad kan chefer göra för att stödja sina medarbetare under dessa tuffa tider?

Vi har träffat Linus Zackrisson, föreläsare och strategisk konsult inom HR och ledarskap med fokus på psykisk ohälsa. Han är även grundare till organisationen Understand, en stiftelse som stödjer forskning kring psykisk ohälsa. Linus Zackrisson är personalvetare från Lunds universitet. Han är även en av landets främsta experter inom karriär- och rekryteringsfrågor som ofta syns i tidningar, tv och radio.

I denna intervjun berättar han mer om psykisk ohälsa, vad det är och inte är, hur den påverkar företagens resultat och vad du som företagare kan göra för att stötta dina medarbetare.

Hur skulle du beskriva psykisk ohälsa för någon som inte känner till begreppet?

– Psykisk ohälsa är ju ett begrepp som inte är helt enkelt att beskriva. Jag brukar utgå från Världshälsoorganisationens definition som är att man mår bra i livet och har förmågan att hantera livets upp- och nedgångar, samt att man känner sig delaktig i samhället.

– Det är också viktigt att inse vad psykisk ohälsa INTE är. Att du är nervös för en presentation du ska ha på jobbet imorgon eller att du är lite sur på en kompis är INTE psykisk ohälsa.

– Det är snarare helt vanliga livssituationer som uppstår. För att man ska kunna prata om psykisk ohälsa krävs en viss varaktighet.

Hur påverkan den medarbetare och företag?
– Psykisk ohälsa påverkar enormt mycket. Självklart påverkar det på det individuella planet, men inte sällan också måendet på gruppnivå.

WHO räknar med att globala kostnaden för psykisk ohälsa varje år är cirka 1 000 miljarder USD. Den största delen i det enorma beloppet är just minskad produktivitet.

– Om EN medarbetare mår dåligt så kan det påverka hela gruppdynamiken, arbetslusten och hela psykosociala arbetsmiljön. Det i sin tur leder till minskad produktivitet på arbetsplatsen.

– Den stora kostnaden är inte sjukskrivningar och frånvaron – den stora kostnaden ligger just i minskad produktivitet hos de som hade kunnat prestera mycket bättre om de hade mått bättre.

– WHO räknar med att globala kostnaden för psykisk ohälsa varje år är cirka 1 000 miljarder USD. Den största delen i det enorma beloppet är just minskad produktivitet.

– Att ta tag i dessa frågor för arbetsgivare är både en mänsklig vinst och en ekonomisk vinst.

Vilka är dina konkreta tips för arbetsgivare, chefer och medarbetare?
– Som arbetsgivare kan man göra flera saker. Men några viktiga saker är:

1. Skapa en kultur där det är okej att må dåligt och där det är okej att prata om hur man mår.

2. MÄT! Ta reda på hur medarbetarna mår. Det finns en uppsjö av bra mätverktyg för medarbetarundersökningar.

3. Utbilda er! På samma sätt som vi har HLR-utbildning och brandövningar så måste vi ha grundläggande kunskap i psykisk hälsa.

4. Ta upp det i medarbetarsamtal. Lika självklart som att man pratar om arbetsprestation och kompetensutvecklingsbehov, så ska man prata om hur man mår.

5. Se till att ha bra försäkringslösningar så man som medarbetare anonymt kan kontakta psykolog eller samtalsterapeuter.

Psykisk ohälsa kostar mer än all cancer, all diabetes och alla lungsjukdomar – tillsammans.

Du har grundat Stiftelsen Understand – mot psykisk ohälsa, som bl.a. är partner till Nordea Open. Vill du berätta mer om initiativet?
– Ja, det stämmer. När jag häromåret själv hade varit patient inom psykiatrin och blev utskriven därifrån så ville jag göra något mot psykisk ohälsa.

– 2017 startade jag tillsammans med några andra det som idag är Stiftelsen Understand som arbetar med att samla in pengar till forskning inom psykisk ohälsa, men som också bedriver påverkansarbete inom området.

– Psykisk ohälsa kostar mer än all cancer, all diabetes och alla lungsjukdomar – tillsammans. Ändå får forskningen bara 4% av alla medel inom hälsoforskningen. Området är alltså extremt underfinansierat. Det vill vi ändra på!

– Sedan 2018 är vi partner med Nordea Open i Båstad och lyfter där frågan kring psykisk hälsa.

Läs mer på www.understandfoundation.org eller via Instagram på @understandfoundation. Du kan även stötta dem genom att swisha till 1234 34 38 02.

HUR MÅR DITT FÖRETAG?

Vill du satsa på förebyggande hälsoåtgärder på företag?
Läs mer om Fysiotests företagshälsovård tjänster här.