12
July
2020

Vägen tillbaka till arbetet efter Corona - en guide för arbetsgivare

Friskare företag
Author
Magnus Häggbom

Hur kan en organisation säkerställa en minimerad risk för personalens hälsa och andra verksamhetskritiska områden?

För att möjliggöra en gradvis återgång från distansarbetet tillbaka till arbete – med tonvikt på säkerhet – rekommenderar vi policyer på plats för fysiskt avstånd, förbättrad hygien och nödvändigt skydd samt förebyggande hälsostrategi för fysisk aktivitet, optimerad kost och återhämtning.

Vi sammanfattar även generella rekommendationer för riskminimering på arbetsplatsen, vid möten, resor samt vid sjukdom.

Dessa riktlinjer är ofta givna för ett större bolag och fungerar som grundläggande “Kom ihåg-lista”* för de som inte är vana vid riskhantering i ett förebyggande syfte.

GENERELLA RIKTLINJER

 • Lämna möjlighet till delegerat ansvar – inom FHMs rekommendationer – beroende på geografiska skillnader i virussituationen, arbetsuppgifter, organisation och möjlighet till distansarbete.
 • Dela affärskritiska aktiviteterna i företaget på de som kan genomföras på distans och de som behöver närvaro på arbetsplatsen.
 • Kategorisera uppgifterna i prioriteringsordning.
 • Planera vilka aktiviteter kan göras på distans under en längre tid och under vilka förutsättningar och möjliga scheman.
 • Planera i vilken hastighet verksamheten sätts igång gällande personal. Skapa en detaljerad plan för varje arbetsgrupp.
 • Starta scenarietänkande – krisen ska inte bara svara på den akuta situationen utan också hela tiden tänka på framtiden och fokusera på affärsutveckling.

FÖREBYGGANDE HÄLSA

Skapa en övergripande hälsostrategi som innehåller följande delar:

 • Hur integreras HR i företagets övergripande strategier och vilka KPIer följs
 • Vilken (hälso)kultur vill ni skapa i företaget?
 • Hur säkerställer ni att rekrytering tar hänsyn till blivande medarbetares hälsovanor och därmed bidrar till företagets hälsokultur?
 • Vilka “employer branding” aktiviteter bidrar till de bästa rekryteringarna?
 • Hur säkerställer ni högsta möjliga – och hållbara – prestationsmiljö?
 • Vilka friskvårdsaktiviteter erbjuds och hur tar man reda på vilka aktiviteter som behövs och tas bäst emot samt ger bäst effekt?
 • Hur följer ni Arbetsmiljöverkets rekommendationer för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)?
 • Skapa en möjlig teststrategi vid symtom för att förebygga riskgrupper.
 • Planera vilka aktiviteter erbjuds för personer i riskzonen (högt blodtryck, diabetes, övervikt och andra faktorer) när de återvänder till arbetet.
 • Planera för generella symptomundersökningar samt agerandet för akuta symptom på arbetsplatsen.
 • Planera för vilka säkerhetsavstånd gäller på olika arbetsplatser- och grupper.

VILL DU GÖRA AGERA MER STRATEGISKT OCH PROAKTIVT?
KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG.

RESOR

 • Vilka resor, och av vilka roller anses vara affärskritiska? Hur kan vi minimera resandet?
 • Vilka regler / rekommendationer gäller för samåkning till och från arbetet eller vid resa på arbete.
 • Vilka regler / rekommendationer gäller för logi på arbetsresor.
 • Vem skaffar skyddsutrustning för utlandsresor?
 • Vid pendling rekommenderas att undvika kollektivtrafik om ett alternativt transportmedel är möjligt.
 • Vid användning av kollektivtrafik måste säkra avstånd hållas och skydd av luftvägarna, till exempel med en mask, rekommenderas.
 • Lämplig skyddsutrustning ska användas på affärsresor i kollektivtrafik, när flera personer möts i samma slutna utrymmen.

MÖTEN

 • Möten ska organiseras främst på avstånd. Detta gäller även interna möten.
 • Låt digital fjärråtkomst vara ett alternativ vid fysiska möten.
 • Början med de viktigaste funktionerna för kärnverksamheten och bibehåll en kontinuitet så långt som möjligt.

PÅ ARBETSPLATSEN

 • Vem skapar riskbeskrivningen för varje arbetsstation?
 • Ta hand om hygien. Se till att städpersonal är medveten om de gemensamma ytor som eventuellt kan sprida smittan.
 • Krävs det t ex avstånd på arbetsstationer eller masker eller andra förebyggande åtgärder.
 • Undvik handskakningar och nära kontakter.
 • Arbeta med lämpliga säkerhetsavstånd.
 • Planera för hur företaget hanterar gemensam skyddsutrustning på arbetsplatsen.
 • Planera för användning av gemensamma ytor såsom toaletter, kök,
 • omklädningsrum, etc.
 • Planen bör specificera vad man ska göra om den virala situationen förvärras i allmänhet eller viruset sprider sig på arbetsplatsen.

BESÖK PÅ ARBETSPLATSEN

 • Vilka regler och rekommendationer gäller besök på arbetsplatsen?
 • Vilken information delas till besökare? Vem skapar informationen? Hur kommuniceras den?

TILLFÄLLIGA HÄNDELSER

 • Onödiga fysiska möten bör virtualiseras eller skjutas upp.
 • I enlighet med FHMs policy är det möjligt att organisera evenemang för mindre än 50 personer. Hur säkerställs hygien, avstånd och andra parametrar för bästa säkerhet?
 • Deltagande i utbildning och evenemang för egen personal ska bedömas från fall till fall.

DISTANSARBETE

 • Vad krävs för att alla affärskritiska system fungerar även vid storskaligt distansarbete.
 • Vilka nya metoder som lärdes och antogs under distansarbetet under våren 2020 och hur de kommer att användas på bästa möjliga sätt för organisationen i framtiden?
 • Hur hanterar företaget arbetsmiljön vid distansarbete?

SJUKNÄRVARO – FRISKNÄRVARO

Vår starka rekommendation är att inte arbeta på arbetsplatsen när man har minsta symptom. Även vid mindre symtom bör man stanna hemma och kontakta vårdgivare.

 • Skapa relevanta KPIer för att följas upp och jämföras med företagets övergripande resultat. Exempel: frisknärvaro, sjukfrånvaro, effektivitet, produktivitet, etc.

Om du misstänker en infektion

Gå inte spontant till akutmottagningen eller träffa en läkare eller sjuksköterska, eftersom det kan betyda att den aktuella läkaren eller sjuksköterskan kommer att sättas i karantän och bli frånvarande från arbetet under nästkommande två veckor.

Om du misstänker att du har en Covid-19-infektion, stanna hemma och ring hälso- och sjukvårdstjänster för råd.

Kontakta din vårdgivare t ex 1177 om

● du har feber och andningssymtom och

● du har varit i kontakt med en person med en person med coronavirusinfektion

eller om du

● du har faktiskt varit i det infekterade området

● du misstänker en infektion men är asymtomatisk och vill diskutera din situation.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS.

* Följande rekommendationer uppdateras kontinuerligt.

Sammanfattat av Sami Seppänen, VD, Fysiotest Europa AB utifrån Unto Palonens text (chef för arbetshälsa på Terveystalo i Finland) samt från Folkhälsomyndighetens rekommendationer på fhm.se.