Få kontroll på företagets utveckling


Följ er utveckling i vår digitala plattform


Insatser inom hälsa på företag kan lätt hamna som separata aktiviteter, ofta utan uppföljning eller utvärdering.

 

För att lyckas med en hälsostrategi som är både långsiktig och hållbar behövs en plan för både genomförande, uppföljning och som ligger i linje med dem behov företaget och medarbetarna har.

 

Så, hur kan man skapa en hälsostrategi som fungerar?

 


1. Tydlig vision och målsättning

En framgångsrikt hälsofrämjande strategi börjar med ett åtagande från företagets ledare och för att lyckas över tid behövs ett stöd från alla led i organisationen finnas.

Tillsammans definierar vi vad er målsättning med en hälsostrategi är och vad ni vill följa. 

 

Regelbunden utvärdering av hälsostrategin är en kritiskt punkt för att lyckas långsiktigt. 

 

För att hjälpa er att ”börja med slutet först” erbjuder vi  en workshop för beslutsfattarna där vi hjälper er att skapa er hälsostrategi.


2. Rätt anpassade kommunikation av strategin

En framgångsfaktor i att lyckas med sin hälsostrategi är att förmedla denna på ett sätt som gör att varje medarbetare förstår syftet bakom, hur processen går till, vad det skapar för värden för medarbetaren och hur man deltar.

 

Denna viktiga information kan göra att man undviker de främsta fallgroparna så som låg intresse, lågt engagemang och misstänksamhet gentemot strategins syfte.

 

Vårt team hjälper er med implementering, digitalt eller fysiskt, och bistår med stöd för administration och schemaläggning till genomförande och uppföljning.


3. Tydliga roller och ansvar

För att lyckas med genomförandet av en hälsostrategi krävs ett engagemang och en delaktighet bland alla på företaget, från ledning till medarbetare.

 

Genom att skapa delaktighet skapar vi en känsla av meningsfullhet, vilket driver hela processen framåt. 

 

Nyckelfaktorn är att alla medarbetare ska känna sig som en del av strategin, förstå hur den fungerar och hur alla vinner på den samtidigt som en anpassning efter behov bör göras. 

 

Som partner hjälper och stöttar vi er längs hela vägen. Följ er utveckling i vår plattform

Genom att mäta och utvärdera företagets hälsostatus blir varje insats och dess effekt väldigt tydlig, samtidigt som strategin blir kostnadseffektiv. En rapport över bolagets hälsostatus bidrar till att mäta de nyckeltal som är värdefulla för att kunna stötta medarbetare utifrån behovet.

 

I vår digitala plattform har ni som företag och varje medarbetare alltid tillgång till sin hälsodata, trendanalyser och vår rådgivning.

 

Samtidigt kan företagsledningen se sambandet mellan investeringar i hälsa och de ekonomiska resultaten.

 

All datahantering följer GDPR-lagstiftningen.

Företagshälsovård som hjälper dig och ditt företag att må och prestera bättre.
Vill du veta mer?


Vänligen fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.    Genom att klicka på "Jag vill veta mer" accepterar jag att mina personuppgifter behandlas enligt Fysiotests integritetspolicy